is door een van onze klanten geregistreerd voor later gebruik